Donderdag 18 februari 2016 Jaarlijkse algemene ledenvergadering & Presentatievoedsel in alle soorten

10 februari 2016  |   Nieuws   |     |   Reacties uitgeschakeld voor Donderdag 18 februari 2016 Jaarlijkse algemene ledenvergadering & Presentatievoedsel in alle soorten

Jaarlijkse algemene ledenvergadering
&
Presentatievoedsel in alle soorten

Voedseldieren

-Van de voorzitter-

Kunstmatige technologie, daar houd inmiddels het aller grootste deel van onze leden zich mee bezig. Er zijn er nog maar enkelen die zich bezighouden met het stadium van radio, TV, lezen en schrijven, en de typemachine. Voor hen bestaat er geen Internet WiFi en E-mail. En ook geen computer, tablet. I-fone, laat staan een GSM. Of Facebook en Twitter, YouTube, Google. Als ze Google zien denken ze misschien aan onze eerste minister van financiën in 1806 in de Bataafse republiek. Je weet wel die vent die de inkomsten belasting uit vond. Dan kom ik meteen op het probleem waar ik als voorzitter mee te maken heb. Hoe kan ik al die diversiteit van leden bij elkaar houden. Om toch bij de club betrokken te blijven. Velen hebben er recht op om dat ze al vele jaren lid zijn, en extra aandacht nodig hebben. Terwijl er gelukkig ook bij onze vereniging techneuten zijn, die toegevoegde waarde hebben. En de modernste technieken toevoegen , en aanwenden. En het kost me moeite, om in dit woordje geen namen te noemen. Want ieder heeft waarde. Voor hen die in het verleden actief waren. Om de club staande te houden. En voor hen die dat nu doen. En zie boven met de meest nu beschikbare middelen. Ons thuis is al meer dan 25 jaar De Oliemeulen, in Tilburg, wat ons een ambiance geeft, die andere verenigingen in Nederland niet hebben, om hun ledenavonden een dimensie te geven, wat ongekend is in Nederland. Je zou of naar Keulen of naar Charleville-de Mêziérs moeten rijden. Dat is circa 250 kilometer, of naar het Oosten of naar het Zuiden. Om een vergelijkbare ambiance aan te treffen. Dat op zich is uniek. Ik vraag me af of de leden van Ons Genoegen, die dat al jaren heel gewoon vinden. Zich realiseren dat we os succes voor een groot deel te danken hebben aan Jan Walhout, en Martijn, door de sublieme ontvangst daar, en zo als ze zelf zijn, gewoon zoals dat bij Tilburg past. Tot op de jaarvergadering 18 februari a.s.

AGENDA

1 Opening en vaststellen agenda
2 Notulen van de ledenvergadering van 19 februari 2015
3 Jaarverslag van de secretaris
4 Jaarverslagen commissies
5 Jaarverslag penningmeester
6 Verslag kascommissie
7 Decharge penningmeester
8 Bestuursverkiezing
9 Benoeming kascommissie
10 Presentatie begroting
11 Sluiting

Pauze

Presentatie:   voedsel in alle soorten

Deze avond krijgt u de gelegenheid om u te verdiepen in alle soorten voedsel welke uw dieren nodig hebben

Tenslotte: PLANTEN RUIL!

Neem je stekken dus maar mee!

Helaas is deze avond besloten voor leden van de Vereniging, zie onze jaaragenda voor de overige vereniging avonden welke openen zijn voor geïnteresseerde.

Wanneer: Donderdag 18 februari 2016

Hoelaat: 19:30 – 22:30

Lokatie: Dierenpark De Oliemeulen Reitse hoevenstraat 30, Tilburg

Geen reactie mogelijk.

Related Posts

There is no related post.