Onder voorbehoud: Donderdag 17 februari 2022 Ledenavond ALV

13 januari 2022  |   Nieuws   |     |   0 Reacties

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Vast agendapunt voor februari is onze algemene ledenvergadering (ALV). De laatste ALV was nog in juni vorig jaar en was door Corona zo lang uitgesteld. Toch hopen we dit jaar de ALV wel mogen door laten gaan.

Het bestuur bestaat op dit moment uit 3 personen: Michel, Koen en Kees. Ezra verzorgt voor ons de opmaak van het maandblad. Al met al steken deze 4 personen elke maand een hoop van hun tijd in de vereniging zodat er elke maand iets leuks te doen en te lezen is. Het bestuur is daarom dringend op zoek naar een extra bestuurslid(en) bij voorkeur voor de functie van voorzitter maar voor 1 van de andere 3 functies is ook bespreekbaar. Ook leden die op regelmatige basis een taak op zich willen nemen zijn zeer welkom. Denk dan aan de maandelijkse boodschappen voor de loterij, een column vullen in ons maandblad, het bijwerken van onze website, etc.. Mocht je een bijdrage willen leveren aan een taak in de vereniging neem dan contact op met het bestuur.

De agenda voor de avond  zal er als volgt uit zien:

19:30 Inloop “De Oliemeulen” (Tent)

20:30 Aanvang Algemene Ledenvergadering

  • Opening door bestuur
  • Notulen van 2021 goedkeuren
  • Jaarverslag van de secretaris (zie maandblad januari)
  • Jaarverslag Penningmeester 2021 + decharge
  • Verkiesbaar bestuur: Voorzitter, Penningmeester en secretaris
  • Begroting 2022
  • Afsluiting  ALV door nieuwe voorzitter

21:15 Borrel

Michel

Wanneer: Donderdag 17 februari 2022

Tijd: 19:30 – 21:55

Waar: Dierenpark De Oliemeulen Reitse hoevenstraat 30, Tilburg

Geen reactie mogelijk.

Related Posts

There is no related post.