Donderdag 16 januari 2020: Algemene Leden Vergadering + Quiz

10 november 2019  |   Nieuws   |     |   Reacties uitgeschakeld voor Donderdag 16 januari 2020: Algemene Leden Vergadering + Quiz

Algemene Leden Vergadering + Quiz

 

Dit jaar hebben we de Algemene Leden Vergadering (ALV) gecombineerd met de Quiz. Het idee hierachter is dat we een extra ledenavond creëren in februari waarvoor we een extra spreker kunnen uitnodigen. Het programma voor deze avond is als volgt:
1. Opening
2. Quiz door Frans Smulders
3. Pauze
4. Uitslag Quiz
5. Notulen ALV 2019 (zie website ledeninfo)
6. Jaarverslag Secretaris (zie woord voorzitter maandblad januari 2020)
7. Jaarverslag Penningmeester + Kascommissie
8. Herkiesbaar: Geen van de bestuursleden zijn herkiesbaar dit jaar
9. Begroting 2020
10. Einde

Tenslotte: PLANTEN RUIL!

Neem je stekken dus maar mee!

Wanneer:  Donderdag 16 januari 2020

Hoelaat: 19:30 – 22:30

Lokatie: Dierenpark De Oliemeulen Reitse hoevenstraat 30, Tilburg

 

 

 

Geen reactie mogelijk.

Related Posts

There is no related post.