Donderdag 16 februari 2017 Algemene ledenavond + korte lezing over bekende visjes

06 februari 2017  |   Nieuws   |     |   Reacties uitgeschakeld voor Donderdag 16 februari 2017 Algemene ledenavond + korte lezing over bekende visjes

Algemene Ledenavond

+

Korte lezing over bekende visjes

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
1 Opening en vaststellen agenda
2 Notulen van de ledenvergadering van 18 februari 2016, zie bijlage *A
3 Jaarverslag van de secretaris, zie blz. (nog invullen)
4 Jaarverslagen commissies, zie bijlage *D
5 Jaarverslag penningmeester (word ter plaatse uitgereikt)
6 Verslag kascommissie
7 Decharge penningmeester
8 Bestuursverkiezing, zie bijlage *B
9 Benoeming kascommissie, zie bijlage *C
10 Presentatie begroting (word ter plaatse uitgereikt
11 Sluiting

Na afloop  pauze en daarna ??

Een korte lezing over visjes die U wel moet kennen, maar misschien allang vergeten bent, een spreker die u verrast. Nieuwsgierig komen dan

Iedereen is welkom!

Tenslotte: PLANTEN RUIL!

Neem je stekken dus maar mee!

Wanneer: Donderdag 16 februari 2017

Hoelaat: 19:30 – 22:30

Lokatie: Dierenpark De Oliemeulen Reitse hoevenstraat 30, Tilburg

Geen reactie mogelijk.

Related Posts

There is no related post.