Donderdag 15 februari 2017 ledenavond: Algemene Jaarvergadering + Een video reisverslag door Johan Egberts

11 december 2017  |   Nieuws   |     |   Reacties uitgeschakeld voor Donderdag 15 februari 2017 ledenavond: Algemene Jaarvergadering + Een video reisverslag door Johan Egberts

Algemene Jaarvergadering

+

Een video reisverslag door Johan Egberts

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

  1. Notulen van de ledenvergadering van 16 februari 2017 (de notulen van deze vergadering zijn afgedrukt in het maandblad van maart 2016. Maar zijn ook ter vergadering aanwezig.
  2. Jaarverslag van de secretaris, zie blz. 12
  3. Jaarverslagen commissies ( Zie bijlage)
  4. Jaarverslag penningmeester. Mondeling
  5. Verslag kascommissie. Mondeling
  6. Decharge penningmeester.
  7. Bestuursverkiezing
  8. Benoeming kascommissie
  9. Presentatie begroting (wordt uitgereikt)
  10. Sluiting.

Na de pauze:

Een video reisverslag door Johan Egberts

Leticia 2012: Het drielandenpunt Colombia-Peru-Brazilië

Van mijn reis naar Leticia (Colombia) in 2012 heb ik een video samengesteld. In deze video komen diverse biotopen en de daar voorkomende (aquarium)vissen aan bod.

Tenslotte: PLANTEN RUIL!

Neem je stekken dus maar mee!

Wanneer:  Donderdag 15 februari  2018

Hoelaat: 19:30 – 22:30

Lokatie: Dierenpark De Oliemeulen Reitse hoevenstraat 30, Tilburg

 

Geen reactie mogelijk.

Related Posts

There is no related post.