Donderdag 17 juni 2021 Ledenavond: ALV + Borrel

07 juni 2021  |   Nieuws   |     |   0 Reacties

Algemene Ledenvergadering (ALV)

+ Bijpraat Borrel

Na bijna 9 maanden van geen fysieke ledenavonden is het nu eindelijk zo ver. Vanaf zaterdag 5 juni versoepelt de overheid eindelijk de Corona maatregelen waardoor het voor ons als vereniging mogelijk wordt om weer fysieke bijeenkomsten te organiseren. Het eerste onderwerp van dit jaar is de Algemene Leden Vergadering. Normaal houden we deze in het begin van het jaar, maar door de Corona hebben we dit moeten uitstellen naar donderdag 17 juni. Omdat we elkaar zolang niet hebben gezien willen we naast de ALV tijd hebben voor een goede borrel zodat iedereen in de gelegenheid is om elkaar te spreken. De agenda voor de avond  zal er als volgt uit zien:

19:30 Inloop “De Oliemeulen” (Tent)

20:30 Aanvang Algemene Ledenvergadering

  • Opening door de Voorzitter
  • Notulen van 2020 goedkeuren
  • Jaarverslag van de secretaris (zie voorwoord voorzitter in maandblad juni)
  • Jaarverslag Penningmeester 2020 + decharge
  • Verkiesbaar bestuur: Voorzitter + redacteur
  • Begroting 2021
  • Afsluiting  ALV door nieuwe voorzitter

21:15 Borrel

21:55 Verlaten “De Oliemeulen”

Om het bovenste succesvol te kunnen organiseren zijn er wel wat regels. Allereerst moet iedereen zich aanmelden per mail of telefoon bij het bestuur. Bij binnenkomst dient men een mondmasker te dragen en je handen te ontsmetten met de desinfecterende gel bij de balie. Op de avond zelf zitten we in de grote tent en is het dragen van een mondmasker niet verplicht (Alleen voor de binnenruimtes, zoals toilet, hal, etc..). De tent zal zoveel mogelijk open staan voor maximale ventilatie houdt hier dus rekening mee. Tenslotte mocht je verkoudheid klachten hebben, in thuis quarantaine moeten, of afwachtend bent van een Corona test dan blijf je natuurlijk gewoon thuis en meldt je jezelf af bij het bestuur. Het kan zijn dat de regels in de tussentijd verscherpen of versoepelen. Mocht dit het geval zijn dan zullen we jullie daar tijdig over informeren per mail.

Michel

Wanneer: Donderdag 17 juni 2021

Tijd: 19:30 – 21:55

Waar: Dierenpark De Oliemeulen Reitse hoevenstraat 30, Tilburg

Geen reactie mogelijk.

Related Posts

There is no related post.